FaktaOslo, Norges hovedstad siden 1299, ligger innerst i Oslofjorden omgitt av skogkledde åser, og utgjør både en kommune og et fylke.
Byen grenser mot Bærum og Ringerike i vest, Lunner i Nord, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Enebakk i øst og Ski og Oppegård i sør, samt (fra sjøsiden) Nesodden.

Byens samlede areal er på 453.7 km2, men bare 156 km2 eller 34 % av arealer skal utbygges i følge Generalplanen. Resten er i det vesentlige rekreasjonsområde for byens befolkning, men er også av stor betydning som skogbruksarealer og drikkevannsreservoar.

Til Oslo hører også de fleste øyene i fjorden innenfor linjen Lysaker – Gjersjøelva. Bysenteret ligger vest for Akerselvas nedre løp.

Oslo kommune har 681 071 innbyggere per 2019 (SSB).

Tettstedet Oslo, som definert av Statistisk sentralbyrå, hadde 1 000 467 innbyggere per 2018, og stor-Osloregionen hadde 1 546 706 innbyggere per 1. januar 2018.