onsdag 1. juli 2015

Kornsiloen på Løkka


Kornsiloen som sto ferdig ombygd til studenthybler i 2001. Les mer om hybelhuset her.