Historikk i kart

HISTORIE I KART OG BILDER

Skjematisk tegning år 1100

Skjematisk tegning år 1300

Skjematisk tegning år 1624

Skjematisk tegning år 1700

Skjematisk tegning år 1800

Skjematisk tegning år 1900

Skjematisk tegning år 1970

Skjematisk tegning år 1995

Tegning år 1000 og 1980

Vaterland før og nå
Pipervika før og nå