Fakta

Oslo, Norges hovedstad siden 1299, ligger innerst i Oslofjorden omgitt av skogkledde åser, og utgjør både en kommune og et fylke. Den grenser mot Bærum og Ringerike i vest, Lunner i Nord, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Enebakk i øst og Ski og Oppegård i sør, samt (fra sjøsiden) Nesodden. Byens samlede areal er på 453.7 km2, men bare 156 km2 eller 34 % av arealer skal utbygges i følge
Generalplanen. Resten er i det vesentlige rekreasjonsområde for byens befolkning, men er også av stor betydning som skogbruksarealer og drikkevannsreservoar.

 Til Oslo hører også de fleste øyene i fjorden innenfor linjen Lysaker –Gjersjøelva. Bysenteret ligger vest for Akerselvas nedre løp. Oslo kommune har 521 886 innbyggere per 1. januar 2004, 11,3 % av befolkningen i Norge. Bybebyggelsen Oslo omfatter også det bebygde sammenhengende arealet i flere tilliggende kommuner i Akershus, og har til sammen 801028 innbyggere fordelt på 276,53 km2.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar