Flagg/Vimpel

Oslo byflagg er rektangulært der forholdet mellom flaggets høyde og bredde er 8:11.
Byflagget har ensfarget bakgrunn med Oslo byvåpen som hovedmotiv.

Bakgrunnsfargen er lik den definerte blåfargen i Oslo byvåpen. Byvåpenet skal med hensyn til form og farger gjengis slik det til enhver tid framgår av Design håndbok for Oslo kommune, avsnitt 2.1.2.

Forholdene mellom flaggets venstre kant, byvåpenets venstre kant, byvåpenets høyre kant og flaggets høyre kant er 5:9:8.
Forholdene mellom flaggets øvre kant, bymuren i byvåpenets øvre kant, byvåpenets nedre kant og flaggets nedre kant er 3:13:4.


Oslo byvimpel har et forhold mellom høyde og bredde som er 4:11.
Byvimpelen har ensfarget bakgrunn med Oslo byvåpen som hovedmotiv.

Bakgrunnsfargen er lik den definerte blåfargen i Oslo byvåpen.
Byvåpenet skal med hensyn til form og farger gjengis slik at det til enhver tid fremgår av Designhåndbok for Oslo kommune, avsnitt 2.1.2.

Forholdene mellom vimpelens venstre kant, byvåpenets venstre kant, byvåpenets høyre kant og vimpelens høyre kant er 1:2:10.
Forholdene mellom vimpelens øvre kant, bymuren i byvåpenets øvre kant, byvåpenets nedre kant og vimpelens nedre kant er 1:6:1.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar