Navnet Oslo

Byens navn ble i norrønt skrevet aslo og (etter 1350 oftest) Oslo, i lavtysk  Auslo, Anslo, i latin Asloia, Ansloia. Etterleddet -lo tolkes vanligst som engslette ved vann. Forleddet har vært tolket som os, elvemunning, ås, høydedrag eller ås, førkristen gud. De to siste tolkningene er vanligst.

Navnet Christiania (etter Christian 4.) fikk byen i 1624;

Fra 1877 ble det skrevet Kristiania i matrikkel og statskalender, fra 1897 også i de kommunale etater. Oslo ble i denne tiden brukt om Gamlebyen.

I 1920 endret Stortinget navnet til Oslo igjen, med virkning fra 1.1.1925.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar